Nawigacja

Informacje ogólne

Strona w przygotowaniu


map


Podstawy prawne utworzenia Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego:
  • Uchwała nr XXXI/429/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.