Na stoisku zaprezentowano materiały promujące parki krajobrazowe naszego województwa, między innymi: foldery, pocztówki, broszury „Atrakcje parków krajobrazowych województwa Lubuskiego”, eksponaty zwierząt wypożyczone z Salonu Myśliwskiego „Złoty Róg” w Zielonej Górze (wśród nich: lis, kruk, bażant, kormoran, wiewiórka, kos, tracz nurogęś, jeż, sójka), a także piękne zdjęcia ukazujące walory przyrodnicze województwa lubuskiego. W trakcie prezentacji stoiska wyświetlano filmy o parkach krajobrazowych naszego regionu oraz zdjęcia przedstawiające gatunki roślin i zwierząt występujące na terenie parków krajobrazowych. Przybliżenie walorów krajobrazowych oraz wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych naszych parków pracownikom jednostek samorządu terytorialnego (uczestnikom forum) przyczyni się do promowania wyjątkowych, unikalnych walorów przyrody województwa lubuskiego, wspierania ekologii i uczestniczenia w programach edukacyjnych. 

Stoisko ZPKWLStoisko ZPKWL