Odwiedzający stoisko z zainteresowaniem oglądali wystawę fotografii pokazujących walory krajobrazowe oraz wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe lubuskich parków krajobrazowych. Każdy mógł zaopatrzyć się w materiały promocyjne Zespołu Parków w postaci widokówek oraz folderów. Najmłodsi z zainteresowaniem oglądali gablotę z owadami, przy czym szczególnie duże emocje budził największy przedstawiciel polskiej entomofauny, czyli jelonek rogacz.

Stoisko odwiedził Pan Stanisław Tomczyszyn - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Zapraszamy serdecznie do aktywnego poznawania przyrody naszych parków krajobrazowych!

KalskoKalsko