Seminarium odbyło się pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego, Pani Elżbiety Polak. Otwarcia seminarium i powitania gości dokonała Pani Izabella Engel - prezes Towarzystwa Przyjaciół Słońska UNITIS VIRIBUS oraz Pan Janusz Krzyśków - Wójt Gminy Słońsk.

Prelegenci przedstawili i poddali dyskusji następujące tematy:

- dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, lider programu, wiceprezes Fundacji Ekorozwoju; „Po co nam aleje i jak je skutecznie chronić: doświadczenia programu Drogi dla Natury",

- Jacek Engel, doradca zadrzewieniowy, Towarzystwo Przyjaciół Słońska UNITIS VIRIBUS; „Efekty projektu Drogi dla Natury w gminie Słońsk - wiodącej gminie w województwie lubuskim",

- dr inż. Marzena Suchocka, architekt krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; „Drzewa przydrożne - ochrona, pielęgnacja, odtwarzanie".

Seminarium było okazją do uzyskania wielu wartościowych informacji, z zakresu ochrony poszczególnych drzew oraz alej, zwłaszcza o: historii nasadzeń w regionie ujścia Warty, przyczyn składanych wniosków o wycięcie drzew, zasadności ogławiania wierzb - zmiany w podejściu do tematu, naruszaniu pasa drogowego przez działalność rolniczą, określaniu wartości użytkowej drzew, zakresie cięcia korzeni, metodach stosowanych przy budowie infrastruktury - minimalizujących wpływ na rosnące drzewa, oraz najnowszych urządzeniach i technikach do badania stanu drzewa.

Po dyskusji odbyły się ćwiczenia terenowe, podczas których Pani dr Marzena Suchocka przedstawiła zasady diagnozowania stanu drzewa, na przykładzie topoli i klonu, rosnących przy budynku Centrum Biznesu w Zielonej Górze.

semi2semi4semi3