Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Lasów Państwowych, Parków Krajobrazowych z terenu Polski, Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, dyrektorzy szkół, oraz przedstawiciele Związku Harcerzy Polskich i osoby związane z Załęczańskim Parkiem Krajobrazowym.
Wśród referujących znaleźli się m.in. dr Adam Szynkiewicz, który wygłosił prelekcje pt. „Kopalne i współczesne zapadliska krasowe na wyżynie wieluńskiej”, dr hab. Marcin Kiedrzyński, mówił o zagadnieniu: „Skałki, murawy i dąbrowy Załęczańskiego Łuku Warty, jako kluczowe siedliska dla ginących gatunków roślin”, Maurycy Ignaczak podzielił się swoją wiedzą nt. nietoperzy ZPK, dr hab. Tomasz Janiszewski poprowadził wykład nt. „Ptaki doliny Warty”, natomiast Tadeusz Kurzac przygotował temat: „Stan zbadania motyli w Załęczańskim Parku Krajobrazowym”. 
Pomiędzy dwiema sesjami referatowymi, odbyła się prezentacja filmu pt. „Lato w Załęczańskim Parku Krajobrazowym” autorstwa Romana Dębskiego i Marka Jakubowskiego, który ukazywał walory krajobrazowe i przyrodnicze parku. Zakończeniem pierwszego dnia konferencji były warsztaty entomologiczne, tzw. nocne „świecenia”, w trakcie których zaobserwować można było wiele ciekawych gatunków motyli nocnych. 
Drugiego dnia jubileuszu odbyła się sesja terenowa na obszarze parku. Po przepłynięciu przez rzekę Wartę promem, uczestnicy zostali zaproszeni do „łodzi na kółkach”, która pierwszy przystanek miała w gospodarstwie agroturystycznym. Po smacznym poczęstunku odbyło się zwiedzanie skansenu, gdzie miał miejsce pokaz działania maszyny do robienia swetrów z owczej wełny. Kolejną atrakcją był spacer ścieżką dydaktyczną na terenie ZPK, który był jednocześnie zakończeniem konferencji. 
 

 

P1010222
P1010244
P1010269
P1010295
P1010305
P1010308
P1010322
P1010328