Na festynie można było odwiedzić stoiska ze swojskim jadłem, stoisko Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, stoisko Celowego Związku Gmin CZG 12, oraz oczywiście stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Na naszym stoisku dzieci mogły wziąć udział w grach i zabawach zakupionych dzięki dofinasowaniu z WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz otrzymać nagrody w postaci kolorowanek i książeczek edukacyjnych, również zakupione dzięki wsparciu z WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Dodatkowo pracownicy Parku prowadzili rozmowy na temat tego jak ważne jest sprzątanie śmieci w celu ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. Festyn przebiegał w miłej atmosferze, a stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem.

logo funduszProjekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

1
2
4
5
6
7
8
9
10