Zarówno Park Krajobrazowy „Ujście Warty” jak i Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy znajdują się na obszarze obu województw,
w związku z czym, Zespoły Parków podjęły się wspólnych działań w celu poprawy funkcjonowania ochrony w tych Parkach.

Wśród najważniejszych kwestii poruszone zostały sprawy takie jak: zakres opracowania projektów uchwał dotyczących granic  BGPK i PK”UW”; propozycje zmian w projektach; informacje o uwarunkowaniach niezbędnych do uwzględnienia w procesie opracowywania aktów prawnych; propozycja harmonogramu prac prowadzonych w ZPKWZ; ustalenie terminów do przedstawienia kolejnych etapów opracowań.