Organizatorem wydarzenia był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, który reprezentowała Pani Danuta Szewczyk - Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego wraz z pracownikami Panem Ryszardem Orzechowskim – Głównym Specjalistą w Łagowsko-Sulęcińskim i Gryżyńskim Parku Krajobrazowym oraz Panem Hieronimem Wasielewskim – Starszym Specjalistą w Łagowsko-Sulęcińskim oraz Gryżyńskim Parku Krajobrazowym. Współorganizatorami wydarzenia był Pan Witold Wasylków - Nadleśniczy Nadleśnictwa Sulęcin, Pan Lech Kołdyka - Nadleśniczy Nadleśnictwa Świebodzin, Pan Dariusz Ejchart - Burmistrz Sulęcina i Pan Czesław Kalbarczyk – Wójt Gminy Łagów. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele świata nauki, instytucji oraz struktur samorządowych od lat współpracujących z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, a także dyrektorzy parków krajobrazowych z całej Polski.

Część referatowa odbyła się w Domu Joannitów w Sulęcinie. Uczestnicy konferencji otrzymali wydaną na tę okazję przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego monografię pn. „Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy 30 lat”, pod redakcją Pana dr Andrzeja Pukacza (Collegium Polonicum w Słubicach) oraz Pana prof. Mariusza Pełechatego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Publikacja napisana w oparciu o własne prace badawcze przez szesnastu autorów przedstawia w sposób popularno-naukowy rys historyczny okolic Łagowa, bogactwo geomorfologiczne i hydrologiczne, a także stan wiedzy o różnorodności ekologicznej i gatunkowej Parku. W tej części konferencji autorzy poszczególnych rozdziałów zaprezentowali wyniki swoich badań w dziewięciu bogato ilustrowanych odczytach. Ponadto w dwóch salach wystawowych Domu Joannitów uczestnicy mogli obejrzeć 20 fotografii przedstawiających przyrodę lubuskich parków krajobrazowych. Wystawa będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych do 12 czerwca br.

W dalszej części Konferencji odbyła się sesja terenowa, której głównym punktem było odsłonięcie pamiątkowego głazu ufundowanego przez Pana Witolda Wasylków - Nadleśniczego Nadleśnictwa Sulęcin oraz Pana Lecha Kołdykę - Nadleśniczego Nadleśnictwa Świebodzin i zasadzenie buka odmiany czerwonej. Uroczystego odsłonięcia dokonali: Pani Danuta Szewczyk – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Pani Iwona Walczak – Zastępca Burmistrza Sulęcina, Pan ppłk Przemysław Mikołajczak - Komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn oraz Pan Krzysztof Poczekaj – Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Następnie uczestnicy udali się do Łagowa, gdzie w amfiteatrze obejrzeli plenerową ekspozycję przyrodniczych zdjęć Pana Sławomira Bąka - Leśniczego Leśnictwa Łagów. Wystawę będzie można oglądać do końca czerwca br. 

 

DSC_4113_fot_R_Orzechowski
DSC_4122_fot_R_Orzechowski
DSC_4131_fot_R_Orzechowski
DSC_4137_fot_R_Orzechowski
DSC_4182_fot_R_Orzechowski
DSC_4194_fot_R_Orzechowski
DSC_4223_fot_R_Orzechowski
DSC_4238_fot_R_Orzechowski
DSC_4261_fot_R_Orzechowski
DSC_4272_fot_H_Wasielewski
DSC_4273_fot_R_Orzechowski
DSC_4286_fot_R_Orzechowski
DSC_4294_fot_R_Orzechowski
DSC_4308_fot_H_Wasielewski
DSC_4313_fot_H_Wasielewski
DSC_4317_fot_H_Wasielewski
DSC_4318_fot_H_Wasielewski
DSC_4324_fot_R_Orzechowski
DSC_4331_fot_H_Wasielewski
DSC_4337_fot_H_Wasielewski
DSC_4343_fot_H_Wasielewski
DSC_4347_fot_H_Wasielewski
DSC_4357_fot_R_Orzechowski
DSC_4366_fot_H_Wasielewski
DSC_4371_fot_H_Wasielewski
DSC_4390_fot_R_Orzechowski
DSC_4394_fot_H_Wasielewski
DSC_4404_fot_H_Wasielewski
DSC_4409_fot_H_Wasielewski
DSC_4413_fot_R_Orzechowski
DSC_4414_fot_H_Wasielewski
DSC_4417_fot_H_Wasielewski
DSC_4419_fot_H_Wasielewski
DSC_4424_fot_R_Orzechowski
DSC_4425_fot_R_Orzechowski
DSC_4435_fot_H_Wasielewski
DSC_4438_fot_R_Orzechowski
DSC_4440_fot_H_Wasielewski
DSC_4443_fot_H_Wasielewski
DSC_4444_fot_R_Orzechowski
DSC_4445_fot_H_Wasielewski
DSC_4448_fot_R_Orzechowski
DSC_4457_fot_R_Orzechowski
DSC_4465_fot_H_Wasielewski
DSC_4490_fot_R_Orzechowski
DSC_4501_fot_R_Orzechowski
DSC_4503_fot_R_Orzechowski
DSC_4516_fot_R_Orzechowski
DSC_4528_fot_R_Orzechowski
DSC_4554_fot_H_Wasielewski