Nad przebiegiem otwarcia czuwał Pan Jacek Cieluch, kierownik Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej, któremu należą się szczególne podziękowania za profesjonalne przygotowanie ekspozycji.

Mieszkańcy Sulęcina, a także zaproszeni goście, wśród których wymienić można Pana Jana Rydzanicza - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., oraz Pana prof. dr hab. Leszka Jerzaka - Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, wysłuchać mogli wystąpień Burmistrza Sulęcina Pana Michała Deptucha, Wójta Łagowa Pana Ryszarda Oleszkiewicza oraz Dyrektora Zespołu Parków Pani Danuty Szewczyk.

Wystawa miała na celu przybliżyć dziedzictwo przyrodnicze Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego i jest owocem służby wykonywanej na terenie parku przez pracownika Zespołu Parków w latach 2007-2012,p Pana Ryszarda Orzechowskiego. Po obejrzeniu ekspozycji i wypiciu łyka gorącej kawy bądź herbaty, przybyli goście wzięli udział w ilustrowanym licznymi zdjęciami i mapkami wykładzie prezentującym cenne gatunki roślin, grzybów i zwierząt oznaczonych przez Służbę Parków Krajobrazowych na terenie parku w ciągu ostatnich kilku latach, co potwierdza zasadność ochrony tego fragmentu naszego regionu i jego istotny wkład w zachowanie bioróżnorodności Województwa Lubuskiego. Wydarzenie to stanowiło znakomitą okazję do spotkania przedstawicieli różnych instytucji, lokalnych władz, a także mieszkańców, bez współdziałania których ochrona dziedzictwa Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego byłaby niemożliwa.

Wystawa będzie możliwa do obejrzenia do końca lutego 2013 roku w Domu Joannitów przy ul. Młynarskiej 1 w Sulęcinie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 18 oraz w soboty od 10 do 16.

Serdecznie zapraszamy !!!

2013-01-10_fotowystawa_2

2013-01-10_fotowystawa_2

2013-01-10_fotowystawa_2

2013-01-10_fotowystawa_22013-01-10_fotowystawa_22013-01-10_fotowystawa_22013-01-10_fotowystawa_22013-01-10_fotowystawa_2

2013-01-10_fotowystawa_2