Są to gatunki motyli dziennych z rodziny modraszkowatych. Ich życie jest uzależnione od jednego gatunku rośliny - krwiściągu lekarskiego, który jest dla nich rośliną pokarmową i jednocześnie miejscem składania jaj. Ze względu na duże wymagania ekologiczne motyle te uważane są za wskaźnik dobrego stanu zachowania środowiska. Zasięg obydwu gatunków obejmuje obszar od Dalekiego Wschodu poprzez Syberię po Europę. W Polsce motyle te podlegają ochronie gatunkowej, a spotykane są w centralnej i południowej części kraju z ponad 100 obszarów siedliskowych Natura 2000. Na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego motyle te osiągają północno – zachodnią granicę występowania w naszym kraju. Modraszek nausitous oraz telejus są gatunkami ginącymi w Europie, a w Unii Europejskiej stanowią przedmiot ochrony w sieci Natura 2000 na mocy Dyrektywy Siedliskowej, załącznik II i IV.

Służba Krzesińskiego Parku Krajobrazowego przedstawiła szczegóły dotyczące prowadzonego na terenie Parku monitoringu wspomnianych dwóch gatunków motyli oraz prowadzonej ochronie czynnej. Dzięki przeprowadzeniu wspomnianych warsztatów modraszkowych w terenie, doszło do wymiany doświadczeń oraz cennych sugestii, które mamy nadzieję, że zaprocentują w przyszłości pod kątem dalszej czynnej ochrony wspomnianych gatunków motyli.

 

IMG_0155
IMG_2044
IMG_2046
IMG_2051
IMG_2057
IMG_2070
IMG_2076