W ramach rozwijającej się dobrej współpracy z Ligą Ochrony Przyrody, przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego miał okazję zaprezentować wyniki badań nad fauną ważek dwóch parków krajobrazowych leżących w centrum województwa, tj. Łagowsko-Sulęcińskiego oraz Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Bogato ilustrowany wykład zachęcał do bliższego poznania tej grupy ciekawych i barwnych owadów, a także do prowadzenia własnych obserwacji na cennych  przyrodniczo terenach   lubuskich parków krajobrazowych. Wystąpienie stanowiło niewątpliwą promocję działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego i jego wkładu w poznanie bioróżnorodności naszego województwa.