Prowadzący zajęcia Paweł Cieniuch – Główny Specjalista BGPK i PK”UW”- nakreślił uczniom podstawy prawne, na podstawie których, działa instytucja parku krajobrazowego oraz wyjaśnił znaczenie ochrony czynnej. Następnie przedstawił zadania ochronne, jakie są prowadzone w Barlinecko – Gorzowskim Parku Krajobrazowym. Do zadań tych należą: czynna ochrona ropuchy szarej Bufo bufo prowadzona z Zarządem Dróg Powiatowych w Gorzowie Wlkp. oraz Nadleśnictwem Kłodawa, ochrona gniewosza plamistego Coronella austriaca oraz czynna ochrona popielicy szarej Glis glis we współpracy z PTOP Salamandra z Poznania. Młodzież podczas zajęć mogła się również dowiedzieć, jaka ochrona czynna prowadzona jest w Parku Krajobrazowym „Ujście Warty”, a jest to: ochrona muraw kserotermicznych, realizowana wspólnie z Klubem Przyrodników ze Świebodzina oraz bociana białego.

Wszyscy uczniowie byli wyjątkowo zainteresowani wykładem i zadawali dużo pytań. Zapraszamy zatem i innych chętnych do kontaktu z Leśną Stacją Dydaktyczną i umawiania się na edukacja w Barlinku, fot. NBWzajęcia.

Działania w zakresie ochrony czynnej gatunków i siedlisk na terenie Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego "Ujście Warty" są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.