Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego zrealizował projekt pn. „Przyrodnicze warsztaty dla lubuskiej oświaty oraz edukatorów – przyrodników”. Projekt polegał na dostarczeniu wiedzy i podniesieniu świadomości ekologicznej z zakresu lepideptorologii i geologii wśród uczestników warsztatów na rzecz przyrody i jej ochrony, a także pogłębieniu wiadomości o obszarach chronionych – parkach krajobrazowych i o gatunkach będących pod ochroną podczas trzech odrębnych warsztatów.

Łączna ilość osób biorących udział w zajęciach wyniosła 151. W ramach tego projektu zostały stworzone wydawnictwa (Atlas rozmieszczenia motyli dziennych parków krajobrazowych województwa lubuskiego, Motyle dzienne lubuskich parków krajobrazowych - kieszonkowy przewodnik terenowy), będące pomocą merytoryczną dla nauczycieli biologii, przyrody i geografii oraz edukatorów - przyrodników. Dodatkowo dokonano zakupów pomocy dydaktycznych do zajęć edukacyjnych w temacie lepidopterologicznym oraz geologicznym.

 

Działanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

Przewodnik kieszonkowy o motylach dziennych
Przewodnik kieszonkowy o motylach dziennych
Warsztaty geologiczne w PKŁM
Warsztaty geologiczne w PKŁM
Warsztaty geologiczne
Warsztaty geologiczne
Warsztaty motylowe
Warsztaty motylowe
Zajęcia terenowe dla przyrodników-edukatorów
Zajęcia terenowe dla przyrodników-edukatorów
Zeszyt ćwiczeń o geologii
Zeszyt ćwiczeń o geologii
Atlas motyli
Atlas motyli