W ramach Dnia Krajobrazu obchodzonego 20 października przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim powstał skwer edukacyjny. Głównym celem tej inicjatywy jest propagowanie ochrony przyrody w województwie lubuskim oraz wiedzy o drzewach i krzewach, które warto sadzić w przestrzeni publicznej oraz w otoczeniu budynków.

W otwarciu skweru uczestniczyli m.in.: Józef Kruczkowski - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Wojciech Grochala - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Przemysław Jarosik – Dyrektor Technikum Leśnego w Starościnie, Mariusz Herbut - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Ewa Rawa - Lubuski Kurator Oświaty, Alina Jągowska - Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, a także nadleśniczowie, samorządowcy i przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń.

Wiosną w centralnej części skweru powstanie także „kwietna łąka” a także kolejne tablice oraz elementy edukacyjne. Tworzenie takich miejsc jest bardzo istotnym działaniem z zakresu ochrony pszczół, motyli oraz innych owadów zapylających rośliny. Ich obecność jest niezbędna dla zrównoważonego funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz ma ogromny wpływ na gospodarkę rolną i sadownictwo. Stworzone przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska miejsce, ma być przykładem nowego spojrzenia na zagospodarowanie terenów miejskich, poprzez sadzenie dużej ilości drzew i krzewów kwitnących, a także innych roślin miododajnych, które zapewniają bogactwo przyrodnicze w naszym otoczeniu i tworzą zdrowy klimat przyjazny dla człowieka.

otwarcie skweru edukacyjnego
otwarcie skweru edukacyjnego
otwarcie skweru edukacyjnego
otwarcie skweru edukacyjnego
otwarcie skweru edukacyjnego
otwarcie skweru edukacyjnego
otwarcie skweru edukacyjnego
otwarcie skweru edukacyjnego