Z końcem października udało nam się z sukcesem zakończyć sezon pielęgnacji muraw ostnicowych przy Muzeum Łąki w Owczarach, na obszarze Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”.

Wraz z miejscowymi pracownikami Muzeum oczyściliśmy jeden z południowych stoków o powierzchni 0,4 ha z kilkuletniego, niepożądanego podszytu. Było to miejsce, na którym już prowadziliśmy działania czynnej ochrony w 2016 roku. Dzięki temu podrost tarniny i głogów nie był zbyt obfity oraz nie sprawiał trudności w usuwaniu. Przez kilka lat na stoku mogły wypasać się owce, jednakże dla skuteczniejszej ochrony wypadało przeprowadzić takie działania ponownie.
Dzięki usuwaniu podszytu murawa kserotermiczna pozostanie dostępna w szerokim zakresie dla kóz i owiec, które również wspomagają działania ochroniarskie poprzez wybiórcze zgryzanie runa na tym siedlisku Natura 2000.

 

koszenie muraw
koszenie muraw
koszenie muraw
koszenie muraw
koszenie muraw
koszenie muraw
koszenie muraw
koszenie muraw
koszenie muraw
koszenie muraw
koszenie muraw
koszenie muraw