DSC 0666W Gryżyńskim Parku Krajobrazowym zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn. ,,Ochrona czynna wartości przyrodniczych stanowiących cenne elementy bioróżnorodności Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego". Działania ochronne zostały wykonywane na obszarze objętym siecią Natura 2000 Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach PLH080035.

Gatunkiem dla którego przewidziane było działanie w ramach tego zadania jest chrząszcz z rodziny jelonkowatych: jelonek rogacz. Jelonek rogacz jest gatunkiem leśnym, ciepłolubnym występujący na terenach nizinnych i na pogórzu. Preferuje prześwietlone naturalne drzewostany, zwykle dąbrowe. Chrząszcz należy do gatunków termofilnych, wybiera stanowiska łatwo nagrzewające się lub z natury ciepłe. Warunkiem występowania jelonka rogacza jest obecność martwych lub obumierających drzew oraz ich fragmentów np. pniaków.

Prace ochronne polegały na usuwaniu wokół alei dębowej, zbędnego nalotu, siewek drzew i krzewów (gatunków szybko rosnących), zwiększających ocienienie gleby i pogarszanie warunków siedliskowych koniecznych dla rozwoju jelonka. Wycięcie siewek drzew i krzewów w lukach pomiędzy drzewami polepszy warunki świetlne panujące w alei dębowej, które są czynnikiem warunkującym rozwój larw jelonka rogacza.  

Poprawa warunków świetlnych oraz doświetlenie gleby powinno wpłynąć szczególnie korzystnie na wzrost populacji jelonka rogacza, który jest tak rzadkim gatunkiem w naszym regionie.

logo funduszProjekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

 

DSC_0620
DSC_0621
DSC_0626
DSC_0630
DSC_0632
DSC_0635
DSC_0641
DSC_0642
DSC_0660
DSC_06601
DSC_0663
DSC_0666
DSC_0667