8

W Krzesińskim Parku Krajobrazowym ruszyły prace związane z realizacją zadania pn. ,,Ochrona czynna wartości przyrodniczych stanowiących cenne elementy bioróżnorodności Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego"

W Krzesińskim Parku Krajobrazowym gatunkami dla których przewidziane są działania w ramach tego zadania są dwa niepozorne motyle z rodziny modraszkowatych: modraszek telejus i modraszek nausitous. Prace ochronne dla tych gatunków polegały na wykoszeniu wysokiej trawy na odcinkach wału przeciwpowodziowego Odry, na których występują te motyle. Wykoszenie traw w tym miejscu ma dwa cele: pierwszym jest ułatwienie wzrostu krwiściągu lekarskiego, który to jest rośliną żywicielską dla obu tych motyli oraz miejscem składania jaj. Drugim ważnym aspektem jest doświetlenie i dogrzanie mrowisk mrówek z rodziny wścieklic, w których gąsienice tych motyli spędzają zimę i przechodzą przepoczwarzenie. Takie doświetlenie i dogrzanie mrowisk byłoby prawie niemożliwe z powodu zasłonięcia ich ze powodu wysokich traw.

Regularne coroczne koszenie tych samych odcinków wału przeciwpowodziowego powinno wpłynąć szczególnie korzystnie na wzrost populacji modraszka telejusa, który na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego osiąga północną granicę zasięgu gatunku w Polsce. Ten rzadki gatunek motyla dziennego znany jest w naszym regionie tylko z kilku stanowisk, dlatego tak ważne jest utrzymanie naszej rodzimej bioróżnorodności w dobrej kondycji.

logo funduszWykoszenie traw zostało wykonane specjalistyczną kosiarką do prac z wysoką trawą i na nierównym terenie, której to zakup został współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

1
2
3
4
5
8