Gryżyński PK

Gryżyński Park Krajobrazowy zaprasza dzieci i młodzież na edukację przyrodniczą prowadzoną przez pracowników Parku w wiosce Gryżyna i na przyległych do niej terenach.

Zajęcia, które możemy Państwu zaoferować mają za zadanie przybliżyć dzieciom i młodzieży (a nierzadko także nauczycielom), funkcjonowanie różnych ekosystemów, ale przede wszystkim uczulić na piękno przyrody, jakie nas otacza.

Przedstawiamy Państwu propozycje edukacyjną, określając ich tematykę, cele, stosowane metody i środki dydaktyczne oraz przybliżony czas ich realizacji. Możecie Państwo dosyć precyzyjnie zaplanować dydaktycznie efektywną, a jednocześnie bardzo przyjemną wycieczkę do Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, o dowolnym czasie jej trwania. Większość niezbędnych środków dydaktycznych posiadamy na wyposażeniu Parku.

 

OFERTA EDUKACYJNA

Temat: Kraina Jelonka Rogacza

CEL: Przekazanie wiedzy: o historii Gryżyny jak jej walorów, zapoznanie się z formami ochrony przyrody w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym. Kształcenie umiejętności przewidywania zagrożeń dla świata zwierząt i roślin oraz wyrabianie czynnej postawy w pogłębianiu wiedzy i zainteresowań przyrodniczych, ciekawostki przyrodnicze. Poruszane aspekty to:

 • historia utworzenia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego,
 • historia Gryżyny i okolic
 • Historia Kuźni Gryżyńskiej
 • Historia Arian
 • Fenologia Jelonka rogacza
 • zapoznanie z najważniejszymi cechami przyrodniczymi, walorami środowiska przyrody ożywionej i nieożywionej Parku oraz walorami kulturowymi.

SPOSÓB REALIZACJI:  Spacer po Gryżyńskim Parku Krajobrazowym.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Szkoła podstawowa i ponad podstawowa oraz inne grupy
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: Około 2 h.
NAJLEPSZY OKRES: Cały rok.


Temat: Formy ochrony przyrody w Polsce

CEL: zapoznanie się z różnymi formami ochrony przyrody  w Polsce i na terenie parku.  Upowszechnianie wiedzy na temat Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.

 • omówienie wszystkich form ochrony przyrody w Polsce,
 • zapoznanie z formami ochrony przyrody w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym – Park Krajobrazowy, Natura 2000, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów,
 • Użytek ekologiczny Gryżyńskie Szuwary jako forma ochrony przyrody
 • realizacja czynnej ochrony gągoła i nurogęsi w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym jako aspekt kształcący umiejętności przewidywania zagrożeń dla świata zwierząt i roślin oraz wyrabianie czynnej postawy w pogłębianiu wiedzy i zainteresowań przyrodniczych,
 • zapoznanie z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym,

SPOSÓB REALIZAJI: Spacer przyrodniczy nad jeziorem Kałek.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Szkoła Podstawowa i ponad podstawowa oraz inne grupy.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: ok. 2h.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


 

Temat: Ornitofauna Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego

CEL: zapoznanie się z różnymi gatunkami ptaków  w Polsce i na terenie parku. Upowszechnianie wiedzy na temat ptaków Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.

 • Omówienie tematyki ptaków w Polsce jak i ich znaczenie w środowisku przyrodniczym
 • Podział ptaków ze względu na pożywienie, środowisko, występowanie.
 • Omówienie ptaków Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego
 • Fenologia wybranych ptaków szponiastych
 • Wykorzystywanie ptaków szponiastych w sokolnictwie
 • Omówienie podstawowych akcesoriów i pojęć w sokolnictwie
 • Jak zachować się w przypadku gdy znajdziemy rannego ptaka

SPOSÓB REALIZAJI: Spacer przyrodniczy nad jeziorem Kałek.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Szkoła Podstawowa i ponad podstawowa oraz inne grupy.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: ok. 2h.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.

Zakres tematyczny zajęć można ustalać indywidualnie.

Za bezpieczeństwo uczestników odpowiada opiekun grupy.

Zajęcia mogą być prowadzone od pn. do pt. w godzinach 8:00 – 15:00

Istnieje możliwość zorganizowania ogniska

Kontakt: ul. Leona Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra (budynek Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego), tel. 500 549 884