Impreza promocyjna w Gliśnie była kolejną okazją do zaprezentowania walorów przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych naszego województwa. Podczas wystawy pracownicy ZPKWL udzielali odpowiedzi na nurtujące pytania odnośnie ochrony przyrody, a licznej grupie turystów prezentowano pocztówki, foldery, mapy oraz inne opracowania dotyczące przyrody, zabytków i kultury oraz szlaków turystycznych naszych parków.

glisno2glisno