W wielu rejonach jest gatunkiem nielicznym i ginącym. Zasiedla zarówno wsie, jak i miasta. Warunkiem jej osiedlania jest dostępność dogodnych miejsc do gniazdowania oraz sąsiedztwo terenów otwartych, które pełnią rolę żerowisk. Ochrona czynna tej jednej z piękniejszych sów polega na wywieszaniu budek lęgowych (skrzyni) na wieżach kościelnych ale także w różnego rodzaju budynkach zlokalizowanych w krajobrazie rolniczym np. stodołach, oborach i transformatorach. Złożona skrzynia lęgowa wykonana z desek jest sporych wymiarów, mierzy około 80x50x50 cm. Płomykówka już w lutym rozpoczyna poszukiwanie miejsca na gniazdo, być może jedna z wywieszonych budek zostanie zajęta.

Autorem zdjęć jest Zbigniew Miszon.

 

1
3
5
6
7
płomykówki