Gatunek ten jest łatwy w identyfikacji ponieważ pasożytuje na innym charakterystycznym gatunku grzyba z rodzaju tęgoskór Scleroderma sp. Stanowisko, zlokalizowane w luce drzewostanu dębowego, na obrzeżach okresowego zbiorniczka wodnego, okazało się obfite – naliczono aż 150 owocników. Podgrzybek tęgoskórowy na terenie paku został odnaleziony w roku 2005 przy pracach związanych z opracowywaniem operatu botanicznego planu ochrony parku, kiedy to wykryto kilkanaście owocników. Od tego czasu, aż do dnia dzisiejszego, pomimo wielokrotnych lustracji tego terenu przez pracowników parku, nie wypłynęła żadna informacja o występowaniu tego zagrożonego wyginięciem gatunku, mającego w Polsce ok. 115 stanowisk. Po raz kolejny okazało się, że należy pojawić się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, a wtedy przy odrobinie szczęścia, a może i determinacji natura odkryje przed nami swoje „skarby”.

podgrzybek_pasozytniczy_1podgrzybek_pasozytniczy_4podgrzybek_pasozytniczy_2