W skład Rady wchodzą przedstawiciele reprezentujący takie grupy zawodowe jak: nauka, ekologia, samorząd gminny i wojewódzki oraz organizacje gospodarcze. Podczas spotkania wystąpił m.in. pan Witold Wasylków Nadleśniczy Nadleśnictwa Sulęcin, który opowiedział o walorach i działalności nadleśnictwa. W ramach pogłębienia wiedzy nt. Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego przedstawiono walory tego chronionego obszaru. Uczestnicy Rady ZPK poznali między innymi takie miejsca jak: Łagów, rezerwat przyrody Pawski Ług, czy najwyższe wzniesienie na Pojezierzu Lubuskim wzgórze Bukowiec.

 Rada ParkówRada Parków