Wśród licznych gości, w obchodach Dni Województwa Lubuskiego uczestniczyli:

Pani Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego,

Pan Stanisław Tomczyszyn - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego,

Pan Marek Żeromski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

Pan Jerzy Tonder - Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, 

Pan Wojciech Kozieja – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

oraz dyrektorzy innych departamentów Urzędu Marszałkowskiego.

Na stoisku Zespołu Parków można było zobaczyć wiele ciekawych rzeczy: eksponaty zwierząt, zdjęcia ukazujące piękno przyrody naszego województwa (w formie wyświetlanej prezentacji oraz wystawy), a także kolekcja entomologiczna, zawierająca rzadkie gatunki owadów, m.in.: jelonka rogacza, pachnicę dębową, rohatyńca nosorożca, kwietnicę okazałą, zalotkę białoczelną, borodzieja próchnika, kałużnicę czarną, ciołka matowego oraz przedstawicieli  biegaczowatych.

Dla zainteresowanych przygotowano materiały promocyjno – informacyjne: foldery, pocztówki, broszury „Atrakcje Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego" oraz płyty z filmem prezentującym parki krajobrazowe naszego województwa.

Stoisko było chętnie odwiedzane zarówno przez samych Lubuszan, jak i władze jednostek samorządu terytorialnego.

Dzięki uczestnictwu w Dniach Województwa Lubuskiego Zespół Parków mógł przybliżyć bogactwo przyrody naszego województwa oraz szerzyć wiedzę z zakresu jej ochrony.

Dni Województwa LubuskiegoDni Województwa LubuskiegoDni Województwa LubuskiegoDni Województwa LubuskiegoDni Województwa LubuskiegoDni Województwa Lubuskiego