Głównym założeniem realizowanego projektu w Parkach jest zwiększenie skuteczności działań ochronnych ptaków wodno-błotnych, między innymi poprzez usuwanie ze środowiska gatunków inwazyjnych, takich jak norka amerykańska. Seminarium było kolejną okazją do zapoznania się z aktualnymi problemami służb ochrony przyrody, oraz z zakresem prowadzonych działań na rzecz ochrony siedlisk i różnorodności biologicznej.

plenerplener1