Po oficjalnym otwarciu spotkania i powitaniu przybyłych gości przez Starostę Gorzowskiego, Pana Józefa Kruczkowskiego i moderatorów spotkania z „Instytutu na rzecz Ekorozwoju”, przedstawiona została prezentacja dotycząca wyzwań globalnych, europejskich i krajowych w zakresie ochrony klimatu i produkcji energii, oraz projekcja filmu „Tydzień z dobrym klimatem”.

Kolejnym etapem debaty była praca w trzech grupach, w których analizowano i przedstawiano następującą problematykę:

- Jakie uwarunkowania dla rozwoju gospodarki powiatu wynikają z kwestii zmian klimatycznych?,

- Pomysły i wizje gospodarki powiatu w 2030 r., biorące pod uwagę zmiany klimatyczne,

- Jakie mamy zasoby i instrumenty aby osiągną wybraną wizję?

W toku przeprowadzonej debaty na pierwszy plan wysunęły się następujące wizje i problemy: edukacja i promocja zdrowego klimatu, zagospodarowanie odpadów, zrównoważony transport, termomodernizacja budynków oraz rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) poprzez dotacje i uproszczone procedury administracyjne, zwłaszcza w zakresie elektrowni wiatrowych, baterii słonecznych, lokalnych biogazowni i przydomowych pomp ciepła.

Debata z założenia ma stanowić zalążek do zaangażowania około 90 polskich powiatów w działania służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, poprawie warunków klimatycznych, turystycznych i zdrowotnych w odniesieniu do społeczności lokalnej, krajowej i ogólnoświatowej.

Więcej szczegółów na : www.chronmyklimat.pl/DOKLIP

debata01debata03debata04