Wydarzenie to było wielkim zaszczytem dla całego regionu i wspaniałą okazją do przedstawienia dorobku Lubuszan w wielu dziedzinach, takich jak: kultura, nauka, ochrona środowiska naturalnego i jego walory, czy też umiejętne korzystanie z funduszy unijnych. Doskonałą wizytówką tradycji naszego regionu było także winiarstwo lubuskie, regionalne produkty oraz folklor.

W tak podniosłej uroczystości, wzięli udział: prezydent RP - Bronisław Komorowski z małżonką – Anną Komorowską, premier - Donald Tusk, pierwszy premier III RP - Tadeusz Mazowiecki oraz zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło lubuskiej delegacji z Panią Elżbietą Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Członkami Zarządu Województwa: Maciejem Szykułą, Romualdem Kreniem i Stanisławem Tomczyszynem. Około tysiąc czterysta osób, w tym wielu znamienitych postaci świata nauki, polityki i kultury, miało okazję zobaczyć efektowne stoiska prezentujące dorobek i walory Ziemi Lubuskiej.

Chlubą i perłą województwa lubuskiego są również cenne walory przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne i kulturowe. Z tego też powodu w ogrodach Prezydenckich nie mogło zabraknąć Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, reprezentowanego przez Panią Danutę Szewczyk – Dyrektora. Stoisko promowało walory przyrodnicze, edukacyjne i turystyczne parków krajobrazowych naszego województwa i cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników uroczystości, w tym wielu znanych osób ze świata polityki, biznesu i telewizji, którzy mieli możliwość otrzymania licznych publikacji dotyczących Parków Krajobrazowych: mapy, widokówki, foldery, broszury, filmy na płytach CD i inne.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego serdecznie dziękuje włodarzom województwa, Pani Marszałek - Elżbiecie Polak oraz Zarządowi Województwa za możliwość prezentowania piękna i bogactwa Ziemi Lubuskiej na tak ważnej dla naszego regionu uroczystości.

IMG_1690IMG_1801IMG_1889WP_20130604_007WP_20130604_002WP_20130604_005IMG_147920130604_154137mms_img-249719158.jpg
IMG_2152.jpgmms_img-1249378252.jpg