Uroczystą Mszą Świętą dziękczynną za tegoroczne  plony – w intencji lubuskich rolników i piekarzy, pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Stefana Regmuntaw Bogdańcu, rozpoczęto „ XVIII Lubuskie Święto Chleba” i „XV Lubuskie Święto Plonów”.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością liczni przedstawiciele władz wojewódzkich, gminnych i samorządowych, oraz duchowieństwa wśród nich m.in. Wicemarszałek Województwa Lubuskiego - Pan Maciej Szykuła, Wicemarszałek - Pan Bogdan Nowak, Członkowie Zarządu Województwa: Pan Stanisław Tomczyszyni Pan Romuald Kreń, Przewodniczący Sejmiku Województwa – Pan Tomasz Możejko, Wicewojewoda Lubuski - Pan Jan Świrepo, Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej - Pan Władysław Piasecki, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. - Pan Jan Rydzanicz, Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Pan Zbigniew Żywień i Zastępca Dyrektora – Pani Elżbieta Łyko, Dyrektorzy Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego: Pan Marek Żeromski i Pan Wojciech Kozieja. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego  reprezentowała  Pani Danuta Szewczyk – p.o.Dyrektor.

Na dziedzińcu Muzeum Kultury i Techniki Wiejskiej w Bogdańcu,  pośród korowodu dożynkowego i koncertów różnych grup śpiewaczych, swój dorobek prezentowało liczne grono przedsiębiorców i organizacji związanych z rolnictwem, kulturą i przyrodą. W tym gronie, na stoisku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, gdzie materiałów promocyjnych nie zabrakło, można było  zapoznać się z publikacjami dotyczącymi ochrony przyrody, walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych w parkach krajobrazowych. Na dzieci czekał kącik edukacyjny, w którym mogły nauczyć się rozpoznawać gatunki węży na podstawie wylinek, gatunki ślimaków, owoce drzew, warstwy lasu i ich mieszkańców, czy zapoznać się z bliska z porożem kozła sarny. Dzieciom bardzo przypadły również do gustu kolorowanki i kolorowe plany lekcji na nowy rok szkolny, zaś dorośli interesowali się wszelkimi informatorami związanymiz obszarami parków, zwłaszcza mapami ze szlakami turystycznymi i atrakcjami przyrodniczymi.

Tak olbrzymie zainteresowanie walorami parków krajobrazowych bardzo ucieszyło pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, którzy z przyjemnością będą wspominać imprezę, i z niecierpliwością czekać na kolejne spotkanie za rok.