Projekt polegał na monitorowaniu lęgów bociana białego w Parku Krajobrazowym Ujście Warty dzięki dronowi celem uzyskania informacji o efekcie lęgowym oraz danych o zaśmieceniu gniazd. Gniazda te były czyszczone dzięki wynajęciu podnośnika, a młode bociany białe zostały zaobrączkowane. Dodatkowo na jednym gnieździe zamontowano kamerę internetową, przekazującą obraz on-line na stronie internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. 

W Łagowsko-Sulęcińskim Parku Krajobrazowym zamontowano rejestratory dźwięku w celu inwentaryzacji sów. Dzięki temu, zbierane są informacje o rozmieszczeniu i różnorodności gatunkowej sów.

W Krzesińskim Parku Krajobrazowym zamontowano platformy lęgowe dla rybitw z rodzaju Chlidonias. Dzięki temu, ptaki te mają zwiększone możliwości wyprowadzania lęgów.

 

logo
Działanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

Montaż_platform_dla_rybitw
Montaż_rejestratorów_głosu_na_sowy
Młode_bociany_przed_obrączkowaniem
Platformy_lęgowe_dla_rybitw_po_montażu
Platformy_lęgowe_dla_rybitw_po_montażu_2
Podgląd_z_kamery_internetowej
Podgląd_z_kamery_internetowej_2
Podjazd_do_gniazda_w_celu_jego_czyszczenia_i_zaobrączkowania_młodych_ptaków
Przykładowa_platforma_lęgowa_dla_rybitw_w_zbliżeniu