Zakres porozumienia obejmuje m.in.:

  • ochronę przyrody, w tym działań ochrony czynnej dla gatunków i siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000;
  • pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla realizacji wspólnych celów,
  • wzajemne rekomendacje wobec właściwych instytucji dysponujących środkami pomocowymi,
  • prowadzenie monitoringu ornitofauny na obszarze Natura 2000 Ujście Warty PLC080001 oraz na terenie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”;
  • inicjowanie i przygotowywanie wydawnictw oraz materiałów edukacyjnych dotyczących ochrony siedlisk ptaków,
  • organizację spotkań, szkoleń, warsztatów.

Podpisanie Porozumienia służyć będzie przede wszystkim przyrodzie, która tym razem zyskała trzech sprzymierzeńców wspierających się nawzajem w najpilniejszych działaniach służącym jej ochronie.

 

 

DSC_0043
DSC_0053
DSC_0061