Do XVIII edycji konkursu, przeprowadzanego w roku szkolnym 2018/2019, przystąpiły 22 szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi, znajdujące się na obszarze parków krajobrazowych: Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, Łagowsko – Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego, Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”, Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.

                W konkursie młodzież zdobywa i pogłębia wiedzę z zakresu ekologii, ochrony przyrody
i ochrony środowiska. Celem konkursu jest również rozbudzenie zamiłowania oraz szacunku do przyrody, motywowanie aktywnych postaw na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Konkurs sprzyja integracji uczniów poprzez wymianę doświadczeń między szkołami, a ponadto pozwala poszerzyć często fragmentaryczne wiadomości o parkach krajobrazowych Polski. Forma konkurencji sprzyja promocji gmin i województw na forum ogólnopolskim oraz pogłębia poczucie lokalnej tożsamości.

                22 marca 2019 roku, młodzież z sześciu parków krajobrazowych położonych na terenie województwa lubuskiego, przystąpi do IV wojewódzkiego etapu XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” i tym samym rozpocznie jeden z ostatnich etapów na drodze do rywalizacji o miano najlepszej drużyny gimnazjalnej w kraju. Uczestnikami IV etapu są 4-osobowe drużyny, które będą odpowiadały na 25 pytań testowych z zakresu ochrony       przyrody, ekologii, ochrony środowiska, wiedzy o parkach krajobrazowych województwa lubuskiego oraz na 30 pytań praktycznych związanych z rozpoznawaniem chronionych gatunków roślin i zwierząt.

 

Konkurs odbędzie się 22 marca 2019 roku o godzinie 1000 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie przy ulicy Szarzeckiej 14.

 

W trakcie konkursu odbędzie się pokaz sokolniczy z czynnym udziałem uczestników. Zwycięzcy
IV etapu – wojewódzkiego, będą reprezentować Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
w V ogólnopolskim etapie konkursu - „Finał Finałów”, który odbędzie się 03 – 07 czerwca 2019 roku na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

XVIII edycja konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, odbywająca się w roku szkolnym 2018/ 2019, została objęta honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego,  Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.

                Nadzór nad organizacją konkursu na terenie województwa lubuskiego sprawuje 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.

belka