2 lutego 1971 roku podpisano Konwencję Ramsarską o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie, zwłaszcza jako środowisko życia ptactwa wodnego. Od 1997 r., w rocznicę podpisania tej Konwencji, obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem ochrony mokradeł w walce ze zmianami klimatu.

Mokradłami, nazywane są tereny bagien, błot i torfowisk zarówno naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich lub słonych. Mokradła wspierają wysiłki
w walce ze zmianami klimatu. Choć zajmują niecałe 2% powierzchni lądów, akumulują około jedną czwartą światowego węgla zgromadzonego w ekosystemach. To niemal dwa razy więcej niż lasy! Łagodzą skutki suszy uwalniając zmagazynowaną   wodę,   co ogranicza niedobory wody.

Do niszczenia mokradeł dochodzi w wyniku prowadzonych prac melioracyjnych, intensyfikacji rolnictwa i postępujących procesów urbanizacyjnych. Osuszanie  lub  wypalanie  mokradeł  sprawia,  że  zamiast pochłaniaczem dwutlenku węgla stają się one  źródłem  jego  emisji,  uwalniając  do atmosfery  dwutlenek  węgla  gromadzony w  nich  przez  setki lat. 

Zapraszamy do spacerów i podziwiania tych bezcennych terenów, które nie tylko są piękne, ale również  zapewniają nam stabilność klimatu.

 

 mokradła