W sali Sulęcińskiego Ośrodka Kultury odbyła się wystawa zdjęć gatunków sów występujących na terenie Polski, sprzętu do ich obserwacji, kolekcji sowich piór, rzeźb, maskotek oraz budek lęgowych. Organizatorzy udostępnili gościom książki, czasopisma z dziedziny przyrodniczej oraz figurki z motywem sowy. Dla dzieci zorganizowano miejsce, gdzie można było zająć się kolorowaniem obrazków.

W pierwszej części spotkania, pan Zbigniew Miszon wygłosił interesującą prelekcję na temat poszczególnych gatunków sów występujących w Polsce, omówił siedliska ich występowania oraz wyjaśnił dlaczego sowy to magiczne ptaki. Niewątpliwą atrakcją spotkania był film przyrodniczy obrazujący biotop i zachowania sów z gatunku: pójdźka, płomykówka, puszczyk i puchacz.  

W sali Sulęcińskiego Ośrodka Kultury Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego przygotował wystawę fotograficzną obrazującą piękno przyrody Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego. Dla zainteresowanych czekały mapy turystyczne oraz przewodniki po parku krajobrazowym. Pracownik służby parku krajobrazowego Dawid Karzólewski przedstawił prelekcje na temat wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy spotkania poznali: chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów, historię utworzenia parku krajobrazowego, oraz walory środowiska przyrody ożywionej i nieożywionej. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wyjazd w teren w celu nasłuchiwania i być może zobaczenia  puszczyka.

Na terenie Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego występuje pięć gatunków sów: puszczyk, uszatka, puchacz, płomykówka i pójdźka. Najliczniejszą sową jest puszczyk, który występuje w starych lasach bukowych oraz w miejscowościach  leżących w parku. Uszatka zasiedla lasy w sąsiedztwie polan, zrębów, a także śródpolne zadrzewienia. Od 1999 roku na terenie parku nie potwierdzono obecności gniazdowania płomykówki i pójdźki. Ostatnie doniesienie na temat gniazdowania puchacza pochodzą z końca XX wieku. Wówczas w północnej części parku stwierdzono lęgi 1 pary.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i odbyło się w sympatycznej atmosferze. Mamy nadzieję, że zaowocuje ono coraz ściślejszą współpracą z różnymi instytucjami na rzecz ochrony wartości przyrodniczych Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego.

 

 

djmedia: