Motyle należą do owadów. Te zaś tworzą najliczniejszą grupę zwierząt na świecie oraz jedną z najbardziej rozpowszechnionych i różnorodnych grup organizmów na Ziemi. Wiele z nich ma ogromne znaczenie dla człowieka. Przykładem może być pszczoła miodna, którą człowiek hoduje i wykorzystuje do produkcji miodu już od ponad 7000 lat.

Oprócz zastosowań przemysłowych owady spełniają też istotne role ekologiczne. Osy, chrząszcze, muchówki i motyle żywiąc się nektarem kwiatów znacząco przyczyniają się do ich zapylania, przenosząc pyłek na swych odnóżach z kwiatka na kwiatek. Dzięki temu rośliny kwiatowe i owocowe mogą się ze sobą krzyżować i rozmnażać.

Niestety, z różnych przyczyn owady na świecie zaczynają ginąć. To zjawisko jest obserwowane również w Polsce. Nie do końca zostały poznane powody zanikania wielu gatunków na obszarach
ich wcześniejszego występowania. By dobrze poznać tą grupę zwierząt, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego „pod lupę” wziął motyle dzienne, w celu ich zinwentaryzowania, zobrazowania miejsc występowania oraz znalezienia odpowiedzi na wielowarstwowe problemy tego rzędu owadów. Dlatego warto zdać sobie sprawę z tego, że to przedstawiciele tej grupy owadów są informatorem dla ludzi o stanie i kondycji środowiska przyrodniczego.

Motyle dzienne naszego kraju zakończyły już swoje okresy lotów i przygotowania do zimowania. Niektóre z nich przezimują w formie postaci dorosłej (imago), inne w formie poczwarki, kolejna część, jako gąsienice ukryte pod ziemią (nierzadko w mrowiskach), a jeszcze inne w postaci jaja. Warto wspomnieć, że na terenie Polski wg ostatnich badań, występuje stale bądź okresowo pojawia się łącznie od 154 do 163 gatunków motyli dziennych.

W związku z tym, prace inwentaryzacyjne nad motylami dziennymi w naszych parkach krajobrazowych dobiegły w tym sezonie końca, więc czas na podsumowanie pierwszego sezonu badań.

2017 rok przyniósł wiele nowych informacji o składzie gatunkowym lepidopterofauny naszych parków. Część gatunków uzyskała potwierdzenie występowania na podstawie innych dokumentacji, niektóre nie znalazły potwierdzenia, ale pojawiły się też takie, które wcześniej nie były wykazywane.

Pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego łącznie dokonali inwentaryzacji w ponad 250 kwadratach (o boku 2km) leżących na terenie wszystkich naszych siedmiu parków. W czasie tych prac inwentaryzacyjnych stwierdzono 65 gatunków motyli, wśród których można znaleźć gatunki ciekawe i nie występujące w innych parkach. Przykładami takimi może być osadnik kostrzewiec w Pszczewskim PK, rusałka drzewoszek w Barlinecko-Gorzowskim PK, osadnik megera i modraszek agestis w PK Ujście Warty, powszelatek malwowiec i dostojka ino w PK Łuk Mużakowa, czy modraszek telejus w Krzesińskim PK. Tym samym warto wspomnieć o potwierdzeniu i występowaniu 4 gatunków chronionych równocześnie zamieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (czerwończyk nieparek, paź żeglarz, modraszek nausitous, modraszek telejus) na terenie 5 parków krajobrazowych. Dodatkowo wspomagały Nas osoby zewnętrzne, amatorsko bądź profesjonalnie zajmując się tą tematyką, którzy poszerzyli liczbę stwierdzonych gatunków o 6 dodatkowych gatunków, tj pazika brzozowca, powszelatka ślazowca, rusałkę wierzbowca, mieniaka tęczowca, modraszka argusa i pokłonnika osinowca.

Dzięki wspólnej pracy pracowników Parków Krajobrazowych i osób zewnętrznych udało się zakończyć sezon z łączną liczbą 71 gatunków, co jest wynikiem zadowalającym. Już teraz czekamy, co przyniesie nam kolejny rok inwentaryzacji oraz czy uda nam się osiągnąć okrągłe 80 gatunków :)

 

 

Czerwończyk_nieparek_stwierdzony_w_PK_Ujście_Warty_fot.K.Gajda
Karłątek_klinek_w_Łagowsko-Sulecińśkim_PK_fot._K.Gajda
Modraszek_agestis_w_PK_Ujście_Warty_fot.K.Gajda
Modraszek_amandus_w_Krzesińskim_PK_fot._Krzysztof_Gajda
Modraszek_argiades_w_Gryżyńskim_PK_fot._K.Gajda
Modraszek_idas_w_Krzesińskim_PK_fot.K.Gajda
Modraszek_korydon_w_Gryżyńskim_PK_fot.K.Gajda
Modraszek_telejus_w_Krzesińskim_PK_fot._K.Gajda
Niestrzęp_głogowiec_w_PK_Łuk_Mużakowa_fot._K.Gajda
Osadnik_kostrzewiec_w_Pszczewskim_PK_fot.K.Gajda
Osadnik_megera_w_PK_Ujście_Warty_fot.K.Gajda
Pazik_brzozowiec_w_PK_Łuk_Mużakowa_fot._K.Gajda
Paź_żeglarz_z_PK_Łuk_Mużakowa_fot.K.Gajda
Rojnik_morfeusz_w_Pszczewskim_PK_fot.K.Gajda
Rusałka_drzewoszek_w_Barlinecko-Gorzowskim_PK_fot._N._Borkowska-Wójcik
Skalnik_semele_w_PK_Łuk_Mużakowa_fot.K.Gajda