Wszyscy chętni uczestnicy zostali podzieleni pomiędzy 10 grup warsztatowych, z czego każda z nich miała inne zadanie na terenie parku. Część zajmowała się pracami archeologicznymi, lecz znaczna większość uczestników prowadziła prace pielęgnacyjne aby przywrócić dawną świetność parkowi.

Nad całym wydarzeniem czuwała pani Barbara Bielinis – Kopeć pełniąca funkcję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projekt ten został współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a także z funduszy państwowych w ramach Funduszy Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022. 

ZPKWL z przyjemnością uczestniczy w tego typu projektach, dzięki którym kolejny obiekt
o wielkiej wartości historycznej odzyskuje dawną świetność. Mamy nadzieję, że na terenie naszego województwa w przyszłości będzie organizowanych więcej takich przedsięwzięć, które pozwolą zadbać o nasze dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze.