Konferencję uświetniło swoją obecnością wielu gości. Znaleźli się wśród nich Pan Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Pan Łukasz Pabierowski – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Pan Piotr Grochowski – Przewodniczący Rady Zespołu Parków Krajobrazowych, Pani Sylwia Tylzon-Stojanowska kierownik wydziału Zasobów Przyrodniczych Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, a także twórcy monografii parku oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Zespołem Lubuskich Parków Krajobrazowych, a w szczególności z Barlinecko-Gorzowskim Parkiem Krajobrazowym.

W skład I części sesji referatowej wchodziło 7 prelekcji wygłoszonych przez autorów monografii. Pierwsze wystąpienie wygłosił pan Grzegorz Przybylski (wieloletni, były pracownik parków) o historii, działalności i edukacji w parku. Pani dr Alicja Cykalewicz Tymbarska przedstawiła temat o historii i charakterystyce środowiska kulturowego. Następnie pani dr Jolanta Kijowska wspólnie z panem dr Tomaszem Dudą scharakteryzowali wybrane komponenty środowiska abiotycznego, a prelekcję pt. „Szata roślinna BGPK” wygłosiła pani dr hab. Wanda Bacieczko, prof. nadzw. – redaktor naczelna monografii. O lichenobiocie czyli świecie porostów opowiedział pan dr Piotr Grochowski i pani Amelia Piegdoń. Pracownicy parku Paweł Cieniuch scharakteryzował faunę parku, a Natalia Borkowska-Wójcik turystykę i rekreację.

W salach ośrodka konferencyjnego prezentowano również wystawę fotograficzną, na którą złożyły się zdjęcia parku świętującego swój jubileusz, wykonane przez Krzysztofa Gajdę, Pawła Cieniucha, Agnieszkę Szmatowicz, Pawła Jankowskiego i Natalię Borkowską-Wójcik.

Drugą część konferencji oraz sesję terenową poprowadził artysta-fotograf Tomasz Hołyński, przedstawiając prezentację o wystawie swojego autorstwa pt. „Tankow. Gwałt architektury” i oprowadzając słuchaczy po terenie miejscowości Danków, odwiedzając mauzoleum, park przypałacowy i folwark.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i odbyła się w sympatycznej atmosferze. Mamy nadzieję, że zaowocuje ona coraz ściślejszą współpracą z różnymi instytucjami na rzecz ochrony wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych parków krajobrazowych całego regionu.

wfośKonferencja naukowa, wydanie monografii parku oraz wystawa fotograficzna zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

 

_DSC0002
_DSC0006
_DSC0010
_DSC0011
_DSC0013
_DSC0019
_DSC0036
_DSC0043
_DSC0047
_DSC0056
_DSC0065
_DSC0072