Każdą osobę chętną do pomocy bądź interesującą się naszymi pracami zapraszamy do zakładki „Atlas motyli dziennych parków krajobrazowych województwa lubuskiego” na naszej stronie internetowej. W zakładce tej znajduje się kompletna metodyka działań i opis terenu działań wraz z siatką kwadratów, którą się posługujemy. Wszystko to można pobrać na swój komputer i wspomóc nasze prace inwentaryzacyjne. Szczególnie zapraszamy osoby interesujące się motylami i mające wielką chęć wspólnej pracy.

 

Wszelkie pytania w tej kwestii prosimy kierować na pocztę e-mail: krzesinski@zpkwl.gorzow.pl