Uczestnikami były 4-osobowe drużyny ze szkół reprezentujących dany Park. Gimnazjaliści odpowiadali na 25 pytań testowych z zakresu ochrony przyrody, ekologii, ochrony środowiska, wiedzy o parkach krajobrazowych województwa lubuskiego oraz dodatkowo na 30 pytań praktycznych, związanych z rozpoznawaniem chronionych gatunków roślin i zwierząt.

W trakcie konkursu została również przedstawiona prezentacja multimedialna: „Czynna ochrona przyrody na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”.

Zwycięzcy, tj. uczniowie z Gimnazjum w Cybince, będą reprezentować Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w V ogólnopolskim etapie konkursu - „Finał Finałów”, który odbędzie się 05 – 09 czerwca 2017 roku na terenie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

XVI Edycja Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, odbywająca się w roku szkolnym 2016/2017, została objęta honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty, a Laureaci i Finaliści konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadgimnajzalnych.

Wyniki Finału Wojewódzkiego XVI Edycji Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”:

 

Wyniki Finału Wojewódzkiego XVI Edycji Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”:

 

 

I MIEJSCE — Publiczne Gimnazjium im. UNICEF w Cybince – 266 pkt.

(reprezentujące Krzesiński Park Krajobrazowy)


 

II MIEJSCE — Publiczne Gimnazjum nr 2 w Barlinku – 243 pkt.

(reprezentujące Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy)


 

III MIEJSCE — Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim – 215 pkt.

(reprezentujące Gryżyński Park Krajobrazowy)


 

IV MIEJSCE — Publiczne Gimnazjum w Tuplicach – 214 pkt.

(reprezentujące Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa”)


 

V MIEJSCE — Gimnazjium im. Jana Pawła II w Sulęcinie – 213 pkt.

(reprezentujące Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy)


 

VI MIEJSCE — Zespół Edukacyjny – Gimnazjum w Trzcielu – 196 pkt.

(reprezentujące Pszczewski Park Krajobrazowy)


 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, wszystkim uczestnikom oraz dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.

 

 

Patronat honorowy:

Wojewoda Lubuski
herb marszałek patronat

 

 

Lubuskie Warte Zachodu
kuratorium oswiaty

 

nfoś
Konkurs dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21