„Spotkania Przyrodników” organizowane przez LOP w Zielonej Górze odbywają się co roku a wstęp na nie jest bezpłatny. Przedstawiciele różnych dziedzin przyrodniczych przedstawiają na nich problematykę ochrony przyrody w Polsce i na świecie, gatunki fauny, flory i grzybów, propozycje opracowań na szczeblu regionalnym, zebraną dotychczasową wiedzę oraz inne.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego reprezentował Krzysztof Gajda, Główny specjalista ZPKWL z tematem „Motyle dzienne parków krajobrazowych województwa lubuskiego - stan zbadania, ochrona, wizje”, w którym przedstawiono m.in. realizowany od 2017r. projekt zbierania prac do Atlasu motyli dziennych parków krajobrazowych z terenu województwa lubuskiego oraz elementy lepidopterologiczne projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Zielonej Góry pn. „Ochrona czynna wartości przyrodniczych stanowiących cenne elementy bioróżnorodności Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego”

 

 

IMG_1542
IMG_1543
IMG_1545
IMG_1548
IMG_1549