Do XVI edycji konkursu, przeprowadzanego w roku szkolnym 2016/2017, przystąpiły 24 gimnazja, znajdujące się na obszarze parków krajobrazowych: Barlinecko–Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”, Łagowsko–Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego, Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”, Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.

W konkursie młodzież zdobywa i pogłębia wiedzę z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. Celem konkursu jest również rozbudzenie zamiłowania oraz szacunku do przyrody, motywowanie aktywnych postaw na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Konkurs sprzyja integracji uczniów poprzez wymianę doświadczeń między szkołami, a ponadto pozwala poszerzyć często fragmentaryczne wiadomości o parkach krajobrazowych Polski. Forma konkurencji sprzyja promocji gmin i województw na forum ogólnopolskim oraz pogłębia poczucie lokalnej tożsamości.

24 marca 2017 roku, młodzież gimnazjalna z siedmiu parków krajobrazowych położonych na terenie województwa lubuskiego, częściowo wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, przystąpi do IV wojewódzkiego etapu XVI edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” i tym samym rozpocznie jeden z ostatnich etapów na drodze do rywalizacji o miano najlepszej drużyny gimnazjalnej w kraju.

Zwycięzcy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zostali wyłonieni podczas trzech poprzednich etapów konkursu (szkolnego, gminnego i parkowego) spośród 315 uczniów z 24 gmin położonych na terenie parków krajobrazowych. Uczestnikami IV etapu są 4-osobowe drużyny, które będą odpowiadały na 25 pytań testowych z zakresu ochrony przyrody, ekologii, ochrony środowiska, wiedzy o parkach krajobrazowych województwa lubuskiego oraz na 30 pytań praktycznych związanych z rozpoznawaniem chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Eliminacje konkursowe odbędą się 24 marca 2017 roku o godzinie 10:00 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie przy ulicy Szarzeckiej 14.

W trakcie konkursu zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna: „Czynna ochrona przyrody na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”      Zwycięzcy IV etapu – wojewódzkiego, będą reprezentować Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w V ogólnopolskim etapie konkursu - „Finał Finałów”, który odbędzie się 05 – 09 czerwca 2017 roku na terenie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

XVI edycja konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, odbywająca się w roku szkolnym 2016/2017, została objęta honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Nadzór nad organizacją konkursu na terenie województwa lubuskiego sprawuje Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.

 

Patronat honorowy:

Wojewoda Lubuski
herb marszałek patronat

 

 

Lubuskie Warte Zachodu
kuratorium oswiaty

 

nfoś
III oraz IV etap Konkursu został dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.