Po niezmiernie krótkim, niespełna 2 tygodniowym przygotowywaniu niezbędnych dokumentów przez pracowników parków: Pawła Cieniucha, Dawida Karzólewskiego, Pawła Jankowskiego oraz Panią Alinę Jągowską – p.o. Dyrektora ZPKWL, w dniu 30.01.2017 roku, w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim została złożona niezbędna dokumentacja, umożliwiająca przystąpienie do konkursu. Dofinansowanie ze środków unijnych możliwe jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej Środowisko i Kultura - Kapitał Przyrodniczy Regionu.

Plan ochrony jest podstawowym dokumentem planującym ochronę przyrody, który po uchwaleniu będzie obowiązywał przez kolejne 20 lat. Pozwala to na odpowiednie zarządzanie terenami przedstawiającymi wartości przyrodnicze, którymi niewątpliwie są obszary naszych parków krajobrazowych.

Cieszymy się bardzo, że pomimo tak krótkiego okresu czasu na przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów, udało się spełnić wymogi formalne i złożyć wniosek - teraz czekamy na rozstrzygnięcie konkursu!

Wniosek złożony!