Pan Jarosław Szałata obecnie pełni m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Międzyrzeckiego, jest organizatorem wielu inicjatyw społecznych, akcji charytatywnych, licznych spotkań i wykładów o przyrodzie. To także członek Rady Programowej miesięcznika „Głos Lasu”, felietonista i redaktor „Głosu Lasu”, stale współpracuje z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych oraz z wieloma przedstawicielami mediów. Autor i współautor licznych publikacji o przyrodzie. Propaguje szeroko rozumianą działalność leśników oraz przyrodników.
Wręczenie nagród i dyplomów honorowych dla Liderów Ekologii Gmin Województwa Lubuskiego w 2016 r. odbyło się 28 grudnia 2016 r., w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze – organizatora Plebiscytu, w obecności samorządu, który nominował Laureata do tego zaszczytnego grona.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego otrzymał także dyplom honorowy „Partner w Edukacji Ekologicznej – Naturalnie!” za popularyzację działań proekologicznych i inspirowanie aktywności w ochronie środowiska naturalnego województwa lubuskiego.
Pragniemy podziękować wszystkim za uhonorowanie naszej pracy w dziedzinie edukacji proekologicznej. Jest to dla nas bardzo ważne wyróżnienie, które motywuje do kolejnych działań i realizacji misji, jaką jest ochrona przyrody.
Serdecznie gratulujemy Panu Jarosławowi Szałacie – Liderowi Ekologii w Województwie Lubuskim w 2016 r. i życzymy dalszych sukcesów zawodowych oraz niekończącej się pasji upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

 

 

djmedia: