Konferencję uświetniło swoją obecnością wielu gości. Znaleźli się wśród nich Pan Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Pan Wojciech Kozieja – Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Pan Artur Malec – Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, oraz starostowie i wicestarostowie powiatu nowotomyskiego i międzyrzeckiego, wójtowie gmin Pszczew i Miedzichowo, a także twórcy monografii obu parków krajobrazowych, dyrektorzy i przedstawiciele parków krajobrazowych z obszaru całej Polski oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Zespołem Lubuskich Parków Krajobrazowych, a w szczególności z Pszczewskim i Gryżyńskim Parkiem Krajobrazowym.

         Podczas sesji referatowej odbyły się prelekcje autorów obu monografii na temat walorów historycznych, krajobrazowych oraz przyrodniczych Pszczewskiego i Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Pośród licznych wystąpień mieliśmy przyjemność wysłuchać m.in. Pana Jarosława Szałatę, który opowiadał o historii Pszczewa i okolic, oraz Pana Wojciecha Zieleniewskiego – z wykładem na temat jezior i ryb jako bogactwa omawianego parku. Redaktor naczelny monografii Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego Pan Marek Maciantowicz wypowiadał się m.in. o historii i ochronie opisywanego parku. Z kolei Pani Jolanta Kijowska scharakteryzowała środowisko abiotyczne parku, Pan Michał Smoczyk - świat roślin i grzybów, a Pan Ryszard Orzechowski przedstawił świat zwierząt Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.

         Zaprezentowano również wystawę fotograficzną, na którą złożyły się zdjęcia obu parków świętujących swoje jubileusze, wykonane przez Krzysztofa Gajdę i Ryszarda Orzechowskiego. W ramach konferencji zorganizowany został wyjazd do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach oraz Doliny Kamionki Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, natomiast następnego dnia, w piątek, odbyła się wyjazdowa sesja terenowa do Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego w celu poznania krainy bielika i ścieżki edukacyjnej „Gryżyńskie uroczyska".

         Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i odbyła się w sympatycznej atmosferze. Mamy nadzieję, że zaowocuje ona coraz ściślejszą współpracą z różnymi instytucjami na rzecz ochrony wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych parków krajobrazowych całego regionu. Liczymy, że kolejna konferencja będzie możliwa do zrealizowania w przyszłym roku w innym, ale równie urokliwym parku krajobrazowym.

 

wfośWydarzenie zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

 

_DSC4400
_DSC4404
_DSC4452
_DSC4464
_DSC4486
_DSC4537
_DSC4553
_DSC4563
_DSC4577
_DSC4585
_DSC4617
_DSC4624
_DSC4646
_DSC4709
_DSC4814
_DSC4828