„Lubuskie rzeki – możliwości i bariery” to tegoroczny temat spotkania, które podzielone było na trzy panele. W wydarzeniu uczestniczyło szerokie grono specjalistów oraz goście z branży turystycznej z Polski i Niemiec.

Pierwsza część II Lubuskiego Sejmiku Turystycznego dotyczyła potencjału turystycznego województwa lubuskiego – dróg wodnych E70 i E30. Swoje doświadczenia prezentowali: Pan Wadim Tyszkiewicz – Prezydent Nowej Soli, który mówił o dotychczasowych osiągnięciach turystycznych na rzece Odrze m.in. o powstaniu portów w Krośnie Odrzańskim, unikalnym molo na rzece w Bytomiu Odrzańskim, a także o tym jak istotne jest tworzenie atrakcji turystycznych w oparciu o perełki takie jak: winnice, miasta, muzea czy gospodarstwa turystyczne. Pan Marek Cebula – Prezes Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich mówił o „Odrze dla Turystów 2014” z perspektywy Krosna Odrzańskiego. Tematem wystąpienia Pana Łukasza Buraka – Prezesa Stowarzyszenia Wodniaków „Przystań Gorzów” był „Potencjał turystyczny województwa lubuskiego w oparciu o drogi wodne E70 i E30”, natomiast Pan Łukasz Kozłowski – Prezes Stowarzyszenia Odra dla Turystów mówił o „Wpływie Odry na lubuską turystykę”. Na zakończenie pierwszego panelu zaprezentowała się Pani Hanna Forbrich – Związek Gmin i Miast Nadnoteckich, która przedstawiła „Turystyczne wykorzystanie drogi wodnej E70 na odcinku Noteci”.

Drugi panel poświęcony był aspektom turystycznym oraz naukowo badawczym polskich rzek, w którym wystąpili między innymi: Pan mgr Dawid Szatten z Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych w Bydgoszczy, który przedstawił swoją prezentacje nt. „Warunków nawigacyjno – żeglugowych drogi wodnej E70 na odcinku Odra- ujście Brdy w latach 2014-2015”. Pani Pola Kuleczka – prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie zaprezentowała „Rzeki w naturze i kulturze – prolegomena”.

Wystąpienia podczas ostatniej części II Lubuskiego Sejmiku Lubuskiego pt. „Problemy, rozwiązania i możliwości” rozpoczął Pan Jerzy Wcisła – Senator RP, który mówił o rozwiązaniach i możliwościach związanych z turystyką śródlądową. Swoje wystąpienia mieli także: Pan Łukasz Pieron – Department Żeglugi Śródlądowej Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który przedstawił prezentację pt. „Perspektywy rozwoju śródlądowych dróg wodnych – plany Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej”, Pani Agnieszka Siłacz – Kierownik Zarządu Zlewni Noteci Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu –„Przyszłość Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem Noteci” oraz Pan dr inż.  Andrzej Kreft – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który omówił „Możliwości rozwoju żeglugi i turystyki na Odrze granicznej w uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”.

W trakcie spotkania poruszano wiele istotnych aspektów dotyczących wykorzystania potencjału turystycznego dróg wodnych E70 oraz E30, problemów i możliwości w zakresie przywrócenia żeglowności dróg rzecznych oraz perspektyw wykorzystania istniejącej infrastruktury polskich rzek.
Na zakończenie uczestnicy przedsięwzięcia wzięli udział w rejsie statkiem po rzece Odrze.

 

 

3-IMG_0008
4-IMG_0010
5-IMG_0016
6-IMG_0023
7-IMG_0025
8-IMG_0026
9-IMG_0028
DSC_0004
DSC_0010
DSC_0012
DSC_0015
DSC_0019
DSC_0038
DSC_0041
DSC_0052
DSC_0064
DSC_0068
DSC_0069
DSC_0076
DSC_0084
DSC_0086
DSC_0091
DSC_0102
DSC_0112
DSC_0115
DSC_0150
DSC_0181
DSC_0191
DSC_0205
DSC_0225
DSC_0232
DSC_0238
DSC_0241