Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego podczas uroczystości reprezentował Pan Paweł Cieniuch – Główny Specjalista w Barlinecko – Gorzowskim Parku Krajobrazowym i Parku Krajobrazowym „Ujście Warty”.

Konferencja została poprowadzona przez organizatora – Pana Piotra Charę – prezesa Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty. Wśród zaproszonych gości byli: Pan Jan Krzywicki - Wójt Boleszkowic, Pani Dorota Janicka - Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, oraz liczni partnerzy projektu.

Pan Piotr Chara przedstawił prezentację pt.  „Ochrona bioróżnorodności obszarów Natura 2000 „Dolna Odra” i „Ujście Warty” poprzez tworzenie miejsc lęgowych ptaków i ochronę tych lęgowisk przed drapieżnictwem inwazyjnym gatunków obcych” oraz serię zdjęć przyrodniczych o zwierzętach bytujących na obszarach chronionych. Przedstawione zostały również niemieckie doświadczenia w zakresie budowy sztucznych platform lęgowych w Parku Narodowym Untertes Odertal – przez Pana dr Gille.

Podsumowanie konferencji stanowiła wizja terenowa przybliżająca efekty projektu, czyli pływające platformy lęgowe na wyrobiskach żwirowych w Kaleńsku. 

 

 

20160617_konferencja_Namyślin_fot_PC_5
20160617_konferencja_Namyślin_fot_PC_9
20160617_konferencja_Namyślin_fot_PC_14
20160617_konferencja_Namyślin_fot_PC_23
20160617_konferencja_Namyślin_fot_PC_25