Kolejnym  niezmiernie ważnym wydarzeniem pod koniec czerwca br. była  wizyta ewaluatorów UNESCO, w celu zweryfikowania dotychczasowych postępów w zakresie dalszych działań na rzecz Geoparku, pretendującego do Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. W związku z tym, iż transgraniczny Geopark Łuk Mużakowa posiada wyjątkowe bogactwo geologiczne, a także ukształtowany w unikalny sposób krajobraz kulturowy, w 2011 roku został on przyjęty do European Geoparks Network (EGN) oraz do Global Geopark Network (GGN), a także nadano mu tytuły: European and Global Geopark. 

 

Info

Info