W skład Rady wchodzą przedstawiciele reprezentujący takie grupy zawodowe jak: naukę, ekologię, samorządy gminne i wojewódzkie oraz organizacje gospodarcze. Posiedzeniu przewodniczył pan Józef Kruczkowski – Starosta Gorzowski – Przewodniczący Rady Zespołu Parków.

Tematem obrad było m.in. przedstawienie realizacji zadań statutowych Zespołu Parków w 2014 roku, ich ocena z zakresu ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji na terenie parków krajobrazowych naszego województwa.

Na spotkaniu, poza sprawozdawczością, poruszano również zagadnienia związane z promocją parków krajobrazowych, dobrą współpracą pomiędzy nadleśnictwami, gminami i innymi instytucjami związanymi z działalnością w zakresie ochrony przyrody, kultury i historii regionu oraz pozyskiwaniem środków na realizowaną działalność.

Ważnym tematem dyskusji była rola jaką pełnią parki krajobrazowe w naszym regionie i województwie, jak również w skali kraju i za granicą.

 

Rada ParkówRada ParkówRada Parków