Słuchaczami wykładów ze strony Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego byli Główni Specjaliści Ryszard Orzechowski z Gryżyńskiego i Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego oraz Robert Rektor z Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.

Organizatorem było Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, przedstawicielami – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody – pan Piotr Otawski i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – pan Michał Kiełsznia. Na wykładach można było wysłuchać w jaki sposób m.in. Europejska Agencja Środowiska, Ministerstwo Środowiska i Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wykorzystuje najnowsze narzędzia geoinformacyjne do gromadzenia, pozyskiwania, udostępniania czy analizy danych przestrzennych o środowisku.

W drugim dniu konferencji można było uczestniczyć w wykładach w 5 sesjach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, wykorzystywania danych o środowisku w edukacji i turystyce, wyników badań naukowych, źródła danych i informacji o środowisku oraz wykorzystywaniu technologii w pozyskiwaniu danych. Dodatkowo każdy mógł wziąć udział w warsztatach komputerowych.

Głównym zagadnieniem, które pojawiało się w wielu wykładach była teledetekcja, czyli wszystkie możliwości zbierania danych i informacji na odległość, poczynając od zdjęć, a kończąc na skaningu laserowym. To wszystko daje duże nadzieje na przyszłość i pokazuje jak ważną rolę spełnia informacja o środowisku oraz konieczność jej udostępniania w ochronie przyrody, w której parki krajobrazowe starają się brać czynny udział.

 

 

DSC07227
DSC07228
DSC07229
DSC07232
DSC07233
DSC07234
DSC_2388
DSC_2395
DSC_2402
DSC_2405
DSC_2468