Pośród stoisk promocyjnych i handlowych ponownie znalazło się miejsce dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Na stoisku Zespołu Parków można było zapoznać się z publikacjami nt. parków krajobrazowych województwa lubuskiego, ich bogactwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego oraz walorów krajobrazowych. Pracownicy Służby Parków Krajobrazowych służyli pomocą, udostępniali foldery, pocztówki, informatory, mapy i broszury, oraz udzielali informacji osobom odwiedzającym targi. Dla najmłodszych gości przygotowano Kącik Młodego Naukowca, w którym to, między innymi, można było nauczyć się pracy na binokularze i rozpoznawania gatunków węży po wylinkach. Ponad to, można było rozpoznawać gatunki drzew po ich owocach, oraz na podstawie kory drzewa. Jak co roku, największym zainteresowaniem cieszyły się mapy turystyczno-edukacyjne wszystkich siedmiu parków krajobrazowych naszego województwa.

„Jesień w Gliśnie” była kolejną okazją do zaprezentowania wartości przyrodniczych i kulturowych naszego regionu dla licznego grona mieszkańców i zwiedzających targi.

 

 

DSC00043
DSC00044
DSC00045
DSC00047
DSC00048
DSC00049
DSC00051
DSC00052
DSC00053
DSC00054
DSC00055
DSC00057
DSC00058
DSC00059