W bocianiej wiosce Kłopot zaobrączkowano łącznie 24 młode bociany z 38 obecnych. Kurs oraz całą akcję obrączkowania prowadził dr Marcin Bocheński z Uniwersytetu Zielonogórskiego posiadający kilkuletnie doświadczenie w badaniu tego gatunku. Kursanci uczyli się prawidłowego sposobu podchodzenia do młodych bocianów, dokonywania obowiązkowych pomiarów u obrączkowanych ptaków, tj. długość dzioba, długość skrzydła, ciężar ciała oraz zakładania różnych typów obrączek. Dodatkowo pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz ze studentami dokonywali serii innych badań w celach naukowych, w tym między innymi pobór krwi oraz wymazy z dziobów młodych ptaków.

Podczas zdejmowania młodych bocianów z gniazd dokonywano także ich kontroli pod kątem zagrożeń pochodzenia antropogenicznego. W przypadku stwierdzenia na gniazdach sznurków, worków i innych niebezpiecznych materiałów usuwano je.

Wszyscy żywimy nadzieję, że za kilka lat zaobrączkowane bociany wrócą na tereny Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, gdzie same przystąpią do lęgów i wyprowadzą na świat kolejne pokolenia tych znanych i lubianych ptaków.

 

Obrączkowanie_bocianów01
Obrączkowanie_bocianów02
Obrączkowanie_bocianów03
Obrączkowanie_bocianów04
Obrączkowanie_bocianów05
Obrączkowanie_bocianów06
Obrączkowanie_bocianów07
Obrączkowanie_bocianów08
Obrączkowanie_bocianów09
Obrączkowanie_bocianów10
Obrączkowanie_bocianów11
Obrączkowanie_bocianów12
Obrączkowanie_bocianów13
Obrączkowanie_bocianów14
Obrączkowanie_bocianów15
Obrączkowanie_bocianów16
Obrączkowanie_bocianów17
Obrączkowanie_bocianów18
Obrączkowanie_bocianów19
Obrączkowanie_bocianów20
Obrączkowanie_bocianów21
Obrączkowanie_bocianów22
Obrączkowanie_bocianów23
Obrączkowanie_bocianów24
Obrączkowanie_bocianów25
Obrączkowanie_bocianów26
Obrączkowanie_bocianów27
Obrączkowanie_bocianów28
Obrączkowanie_bocianów29
Obrączkowanie_bocianów30
Obrączkowanie_bocianów31
Obrączkowanie_bocianów32
Obrączkowanie_bocianów33
Obrączkowanie_bocianów34
Obrączkowanie_bocianów35
Obrączkowanie_bocianów36
Obrączkowanie_bocianów37
Obrączkowanie_bocianów38
Obrączkowanie_bocianów39
Obrączkowanie_bocianów40
Obrączkowanie_bocianów41
Obrączkowanie_bocianów42
Obrączkowanie_bocianów43
Obrączkowanie_bocianów44
Obrączkowanie_bocianów45
Obrączkowanie_bocianów46
Obrączkowanie_bocianów47
Obrączkowanie_bocianów48
Obrączkowanie_bocianów49
Obrączkowanie_bocianów50