W ramach podjętej w 2011 roku współpracy pomiędzy Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, a niemieckim Stowarzyszeniem EcoREG GmbH, które reprezentuje Pan dr Wolfgang Roth, możemy realizować zadania na rzecz edukacji ekologicznej.

W ciągu trzech dni warsztatów, ich uczestnicy zapoznali się z efektami prac z ostatnich lat, oraz na temat:

  • aktualnego stanu tworzenia sieci polsko-niemieckiej współpracy oraz koncepcji Projektu DBU „Grenzen überwinden mit neuen Medien – Pokonywać granice z pomocą nowych mediów”,
  • uzgodnień roboczych dotyczących praktycznych kwestii związanych z polsko-niemiecką współpracą w ramach projektów MUGV, DBU oraz Interreg (współfinansowanie projektu DBU),
  • oferty edukacyjnej oraz doświadczeń z prowadzenia edukacji w terenie, Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach (Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy), oraz Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie (Pszczewski Park Krajobrazowy),
  • doświadczeń z projektów zrealizowanych w Niemczech,
  • koncepcji polsko-niemieckiej współpracy wg Ministerstwa Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia (MUGV).

Warsztaty były okazją do uzgodnienia wspólnych zadań, w ramach których dzieci i młodzież z obu krajów, jeszcze w tym roku, weźmie udział we wspólnych zajęciach, podczas których wykorzystywane będą urządzenia GPS. Tygodniowe warsztaty i wycieczki terenowe mają odbyć się zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie granicy. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego odpowiedzialny jest za organizację zajęć w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie i na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.

Pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego bardzo dziękują za serdeczne przyjęcie w Centrum Edukacji Ekologicznej „Drei Eichen”, oraz merytoryczną stronę spotkania. Przed nami spotkania, zwłaszcza w plenerze, z dziećmi, młodzieżą i GPS’em w dłoni.

Unikatowe piękno Parków Krajobrazowych Polski, a w szczególności Ziemi Lubuskiej jest obecnie doceniane nie tylko w kraju, lecz również za granicą, skąd coraz liczniej przejeżdżają do nas również dzieci i młodzież, chcąc poznać bogactwo i piękno naszej przyrody, jak również miło spędzić czas w otoczeniu rówieśników z Polski.

PrezentacjaUczestnicyPrezentacja